5.10.2017

Vedení účetnictví

Výhody externího zpracování účetnictví:

  • Úspora  na mzdových nákladech – výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek.  K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet 34% sociální a zdravotní pojištění organizace.
  • Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. V externí účetní firmě se vaší problematikou zabývá vždy dva a více zaměstnanců, kteří se mohou navzájem zastoupit.
  • Úspora za školení vlastních zaměstnanců. Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení daňových poradců a účetních si externí firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně.
  • Úspora za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace.

V rámci služby vedení účetnictví nabízíme:

  • Analýzu vašeho obchodního procesu – navrhneme nejefektivnější pohyb dokladů a informací uvnitř firmy, zajistíme školení odpovědných zaměstnanců, kterým vysvětlíme veškeré principy. Máme zkušenosti s téměř všemi typy nejpoužívanějších účetních systémů, a proto Vám rádi pomůžeme při výběru účetního software. Platí zásada, že čím větší míra automatizace administrativního procesu, tím menší míra chyb a zkreslení účetních výstupů.
  • Přizpůsobíme výstupy z účetnictví individuálním potřebám klienta, popř. potřebám zahraniční mateřské společnosti. Celé účetnictví může být vedeno na našem serveru a klientům tak přístupné kdykoliv a odkudkoliv vytvoříme vám vnitropodnikové směrnice, které se týkající oběhu a účtování dokladů
  • Účetní agendu vedeme v součinnosti s vašimi zaměstnanci tak, aby je co nejméně omezovala v jejich hlavní pracovní náplni.